EFES GROUP > БИДНИЙ ҮНЭТ ЗҮЙЛС

Групп компани өргөжин тэлэхийн хирээр

нийгэмдээ, ялангуяа хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ажиллаж, амрах тав тухтай орчин бүрдүүлэх, хүүхэд ахмадуудад тусламж үзүүлэх зэрэг нийгэм рүү чиглэсэн олон үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэн, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ҮНЭТ ЗҮЙЛС

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ХАМТ олны ХАМТЫН хүчээр ХАМТДАА манлайлна.

ЗОРИЛТ

Салбар бүртээ манлайлагч байж, олон улсын чанар стандартыг өөрсдийн үйлчилгээнд нутагшуулах.

ГРУППЫН УРИА ҮГ

Нийтийн хүчийг нэгтгэж, Нэг зүгт тэмүүлнэ

ЯАГААД EFES ГЭЖ?

Групп компани өргөжин тэлэхийн хирээр нийгэмдээ, ялангуяа хүн амын эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, ажиллаж, амрах тав тухтай орчин бүрдүүлэх, хүүхэд ахмадуудад тусламж үзүүлэх зэрэг нийгэм рүү чиглэсэн олон үйл ажиллагаа, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж, дэмжлэг үзүүлэн, нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.